Projekt zmiany MPZP w rejonie ul. Zapolskiej, Jaronia, Wyzwolenia i Zajęczej.

­

AUL.73211-3/08

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 17 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr 439/XXII/2008 z dnia 21.02.2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. - obejmującej obszary położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: G. Zapolskiej, N. Jaronia, Wyzwolenia i Zajęczej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.10.2008r. do 21.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury – pokój nr 319, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w godz. od 800 do 1600 (poniedziałki do godz.17°°, czwartki do godz. 1800).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.11.2008r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala nr 213 – II piętro) o godz. 1100.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2008r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Rojowska – tel. 032-248-62-81 wew. 3190.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekt zmiany MPZP w rejonie ul. Zapolskiej, Jaronia, Wyzwolenia i Zajęczej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Tadeusz Kostoń
Data na dokumencie:06.10.2008
Data publikacji:22.10.2008 15:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.10.2008 15:59 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)