Bartosz Pilny 17.11.2009 12:58

Projekt budżetu na 2010r.

­

ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1256/09

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 13 listopada 2009 r.

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 55 ust. 1 i 2, art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta:

 

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

 

2. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

 

3. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

4. Informację o stanie mienia komunalnego,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

            § 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku 2010, a także informację o stanie mienia komunalnego przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

Prezydent Miasta

(-) Andrzej Stania

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Andrzej Stania
Data na dokumencie:13.11.2009
Data publikacji:17.11.2009 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.03.2010 12:06 Dodano załącznik "23" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:06 Dodano załącznik "22" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:06 Dodano załącznik "21" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:05 Dodano załącznik "20" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:05 Dodano załącznik "19" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:05 Dodano załącznik "18" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:05 Dodano załącznik "17" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:05 Dodano załącznik "16" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:04 Dodano załącznik "15" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:04 Dodano załącznik "14" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:04 Dodano załącznik "13" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:04 Dodano załącznik "12" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:04 Dodano załącznik "11" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:03 Dodano załącznik "10" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:03 Dodano załącznik "9" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:03 Dodano załącznik "8" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:03 Dodano załącznik "7" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:03 Dodano załącznik "6" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:02 Dodano załącznik "5" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:02 Dodano załącznik "4" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:02 Dodano załącznik "3" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:02 Dodano załącznik "2" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 12:02 Dodano załącznik "1" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:59 Usunięto załącznik "Zał.1 Projekt_uchwały_budżetowej.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:59 Usunięto załącznik "Zał.4 Stan_mienia.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:59 Usunięto załącznik "Zał.3 Prognoza_długu.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:59 Usunięto załącznik "Zał.2 Część_opisowa.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:59 Usunięto załącznik "Spis_treści_do_projektu_budżetu_na_2010r..pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:58 Dodano załącznik "Spis_treści_do_projektu_budżetu_na_2010r..pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:58 Dodano załącznik "Zał.4 Stan_mienia.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:58 Dodano załącznik "Zał.3 Prognoza_długu.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:58 Dodano załącznik "Zał.2 Część_opisowa.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:58 Dodano załącznik "Zał.1 Projekt_uchwały_budżetowej.pdf" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "3" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "4" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "5" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "6" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "8" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "7" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:57 Usunięto załącznik "2" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:56 Usunięto załącznik "1" (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2010 11:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "8" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "7" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "6" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "5" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "4" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "3" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "2" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 13:19 Dodano załącznik "1" (Bartosz Pilny)
17.11.2009 12:58 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)