Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

­

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami (wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy) projektów aktów prawa miejscowego (uchwał Rady Miasta) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy).

 

Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji na terenie miasta Ruda Śląska określa uchwała  nr PR.0007.133.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 maja 2012 r. – dostępna w załączniku poniżej.

 

Zgodnie z tą uchwałą konsultacje prowadzi się poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego projekt uchwały, będący przedmiotem konsultacji. W określonym w ogłoszeniu terminie (nie krótszym niż 7 dni), podmioty uprawnione mogą zgłaszać swoje opinie do konsultowanego projektu. Niezgłoszenie opinii w terminie oznacza rezygnację z udziału w konsultacjach.

 

Opinie muszą być zgłaszane pisemnie na formularzu zgłaszania opinii, załączonym poniżej, natomiast z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który również publikuje się w BIP w terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 32 244 90 00 do 010 wew. 1261

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.03.2021
Data publikacji:05.10.2010 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.03.2021 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
22.07.2020 13:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
22.07.2020 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2019 17:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.09.2012 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2012 15:50 Dodano załącznik "formularz" (Bartosz Pilny)
06.09.2012 15:50 Dodano załącznik "uchwała" (Bartosz Pilny)
06.09.2012 15:49 Usunięto załącznik "uchwała" (Bartosz Pilny)
06.09.2012 15:49 Usunięto załącznik "załączniki" (Bartosz Pilny)
06.09.2012 15:48 Usunięto załącznik "1155 zał 2 " (Bartosz Pilny)
06.09.2012 10:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2012 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2011 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2010 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
07.12.2010 12:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
07.12.2010 12:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
07.10.2010 17:42 Dodano załącznik "1155 zał 2 " (Bartosz Pilny)
05.10.2010 13:34 Dodano załącznik "załączniki" (Bartosz Pilny)
05.10.2010 13:34 Dodano załącznik "uchwała" (Bartosz Pilny)
05.10.2010 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.10.2010 13:29 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)