2115/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006r. (...)

­


Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Społce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej społki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Społka z o. o . z poźniejszymi zmianami.

 

 

uchylone zarządzeniem

nr SP.0050.2.519.2012 z dnia 19 października 2012r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:2115/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006r. (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Andrzej Stania
Data na dokumencie:06.12.2010
Data publikacji:09.12.2010 16:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2012 15:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.12.2010 17:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.12.2010 16:02 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)