2118/10 w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert (...)

­


Zarządzenie w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotow prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej

 

zmienione zarządzeniem

nr SP.0050.2.417.2011 z dnia 2 grudnia 2011r.

 

uchylone zarządzeniem

nr SP.0050.2.575.2012 z dnia 30 listopada 2012r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:2118/10 w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Andrzej Stania
Data na dokumencie:06.12.2010
Data publikacji:10.12.2010 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2012 17:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.12.2011 17:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2010 14:02 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)