136.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.2.70.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)

­


Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.2.70.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości zajętej kolektorem deszczowym, obejmującej działkę 1707/3 o powierzchni 37 m², obręb Kłodnica, k. m. 2, położonej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej własność osób fizycznych.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:136.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.2.70.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:25.03.2011
Data publikacji:31.03.2011 15:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2011 15:46 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)