Bartosz Pilny 06.04.2011 13:22

Wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich

­

Wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich

(dla inwestycji wymagającej zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane zlokalizowanej na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub dot. budynku objętego ochroną konserwatorską)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 10.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokumentacja planowanej inwestycji np:

a) 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej zgłaszanego zamierzenia inwestycyjnego wykonanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

b) rozszerzony opis planowanej inwestycji lub proponowany program prac konserwatorskich,

c) mapy ewidencyjne, szkice, rysunki, fotografie lub inne załączniki graficzne ilustrujące planowane zamierzenie inwestycyjne.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia

Około 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Kontakt

tel.   322-449-000 do 010 wew. 3240

322-449-097

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2015 15:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.06.2015 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 14:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2013 12:00 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.03.2013 12:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2013 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2013 11:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.03.2013 11:58 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
18.09.2012 15:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.05.2011 12:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.05.2011 12:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.04.2011 13:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.04.2011 13:22 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)