145.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Określenie granic i powierzchni (...)".

­


Zarządzenie w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego w część zajętej pod drogi publiczne – w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i z innych tytułów oraz w przypadkach uzasadnionych, poprzedzenie tych pomiarów rozgraniczeniem bądź wznowieniem punktów granicznych ze wskazaniem granic lub sporządzenie opisu nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:145.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Określenie granic i powierzchni (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:08.04.2011
Data publikacji:13.04.2011 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.04.2011 15:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.04.2011 14:47 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)