Sprawozdanie za okres 28.04. - 25.05.

­

 

PM.0057.4.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 28 kwietnia do 25 maja 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 74 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)             zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)             wysokości stawek czynszu najmu, stawek za zajęcie terenu pod stanowiska tymczasowe oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy Placu Jana Pawła II – Rynek Miejski,

3)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,

4)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,

5)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,

6)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

7)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej,

8)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej,

9)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,

10)          zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej,

11)          zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12 – w likwidacji,

12)          powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2011 – 2013,

13)          wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

14)          przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartego w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

15)          sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową,

16)          powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej,

17)          powołania Zespołu ds. opracowania założeń do Strategii Rozwoju Sportu Miasta Ruda Śląska do roku 2020,

18)          ustalenia harmonogramu czynności likwidacyjnych w Miejskim Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej,

 

 

Ruda Śląska uczciła beatyfikację Jana Pawła II

Mieszkańcy naszego miasta podziękowali za dar beatyfikacji Jana Pawła II poprzez udział w uroczystej liturgii, która odbyła się 3 maja w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu. Tego samego dnia w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty odbył się spektakl „Źródło” wg Karola Wojtyły w wykonaniu Teatru Nowego w Zabrzu w reżyserii Zbigniewa Stryja.

1 maja  o godz. 9:00 swój bieg ukończyli rudzcy biegacze, którzy bez przerwy od 26 kwietnia od godz. 7:30 biegnąc po Placu Jana Pawła II uczcili w ten sposób beatyfikację Jana Pawła II. 12 zawodników pokonało odległość dzielącą Rudę Śląską od Placu Świętego Piotra w Watykanie, która wynosi1498 km.

 

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Od 9 do 14 maja po raz dziewiąty obchodziliśmy w naszym mieście Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym czasie odbywały się imprezy kulturalne, artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, których organizatorami były rudzkie instytucje i organizacje wspierające na co dzień osoby niepełnosprawne.

 

Prezydent Miasta w dialogu z mieszkańcami

Trwa cykl spotkań Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. Ostatnie spotkania miały miejsce:

·         18 maja w hali sportowej GKS Urania w Kochłowicach,

·         24 maja w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu

Następne spotkania zaplanowano na 31 maja w Czarnym Lesie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Tołstoja 13), 2 czerwca w Goduli (ODK RSM Jowisz) dla mieszkańców dzielnic Godula i Orzegów, 14 czerwca w hali MOSiR (ul. Kłodnicka 95) dla mieszkańców Halemby.

 

Instytut im. Karskiego ma swoją siedzibę

Od 1 sierpnia Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego będzie miał swoją siedzibę przy ul. 1 Maja 32. Oświadczenie w tej sprawie podpisały 16 maja Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz Bożena Łobzowska, Prezes Zarządu Fundacji Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

28 kwietnia

pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II z Archidiecezji Katowickiej w Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Kochłowicach

29 kwietnia

czat internetowy w siedzibie redakcji „Dziennika Zachodniego” poświęcony tzw. ustawie śmieciowej

1 maja

zakończenie sztafety biegowej Ruda Śląska - Watykan

2 maja

koncert Dziecięcego Zespołu Taneczno Wokalnego Silesiana z okazji
20. rocznicy działalności

uroczystości w Kochłowicach upamiętniające 90. rocznicę wybuchu
III Powstania Śląskiego

3 maja

msza św.  dziękczynna w kościele pw. Św. Pawła w Nowym Bytomiu za dar beatyfikacji Jana Pawła II

spektakl „Źródło” wg Karola Wojtyły w Miejskim Centrum Kultury

4 maja

uroczystości z okazji Dnia Hutnika

5 maja

spotkanie w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus

6 maja

uroczystości z okazji Dnia Strażaka na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Orzegowie

7 maja

XIII Międzynarodowy Rudzki Bieg 12-godzinny – II Mistrzostwa Śląska
w biegu 12-godzinnym i III Rudzki Bieg Sztafetowy

nagranie audycji w Radiu Plus

9-14 maja

obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w naszym mieście

10 maja

uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza

12 maja

finał VIII edycji koncertów charytatywnych „Szansa na sukces. Dzieci – dzieciom” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

14 maja

nagranie audycji w Radiu Plus

16-17 maja

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

17 maja

udział w programie „Prezydent Odpowiada” realizowanym na żywo
w TV Sfera

18 maja

spotkanie z mieszkańcami Kochłowic

20 maja

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz obchody
III Dnia Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim

21 maja

obchody 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego na Górze św. Anny

Uroczystości 17.rocznicy powstania stowarzyszenia „Zdrowe Życie

nagranie audycji w Radiu Plus

22 maja

IX Międzysekcyjny Turniej Karate w hali MOSiR w Halembie

23 maja

Jubileuszowy koncert pedagogów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia.

24 maja

Zgromadzenie KZK GOP

spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 32-244-90-00 wew. 1201

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 28.04. - 25.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:26.05.2011
Data publikacji:24.06.2011 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.06.2011 12:26 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)