Sprawozdanie za okres 27.10. - 23.11.

­

 

SK.0057.11.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 października do 23 listopada 2011 r.

 

1.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 92 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)             zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych na terenie miasta Ruda Śląska”,

3)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w likwidacji w Rudzie Śląskiej,

4)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie Miasta Ruda Śląska”,

5)             określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

6)             wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy,

7)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska”,

8)             wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

9)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 przy ul. Licealnej 7 w Rudzie Śląskiej - Wirku”,

10)          sprzedaży w trybie przetargowym trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Siewnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

11)          nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi,

 

2.        W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)             Otwarcie gabinetu Profesora Jana Karskiego

10 listopada w dawnym Domu Młodego Górnika w Halembie uroczyście otwarto „Interaktywny Gabinet Profesora Jana Karskiego". Honorowym gościem uroczystości była Kaya Mirecka-Ploss, pomysłodawczyni założenia Instytutu Karskiego na Śląsku.

2)             Obchody Święta Niepodległości

11 listopada w Mieście odbyło się szereg wydarzeń związanych z obchodami 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. M.in. w kościele św. Pawła odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, W Halembie po raz XVIII odbyły się biegi niepodległości.
W Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu podczas corocznej gali Kabaret RAK wręczył statuetki Hanysów.

3)             Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Od 14 do 20 listopada obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej aktywnie włączył się w tegoroczne obchody, organizując w swojej siedzibie cykl warsztatów, prelekcji i spotkań dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych.

4)             Ruda Śląska nagrodzona przez firmę Google

Ruda Śląska znalazła się wśród 10 miast, które w 2011 roku odnotowały największy wzrost przedsiębiorczości online w sektorze MSP, zajmując ostatecznie II miejsce w rankingu.

Google przyjrzało się aktywności internetowej małych firm w 3,5 tyś. miast z całej Polski i uszeregowało je pod względem procentowego wzrostu aktywności.

5)             Rudzcy pracownicy socjalni wyróżnieni

Wojewoda Śląski w imieniu Prezydenta RP uhonorował najlepszych pracowników socjalnych województwa śląskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby z naszego miasta. Medal Złoty za Długoletnią Służbę, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymała Regina Krzysteczko, dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz Ewelina Sówka, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowana została Janina Zydorczak, kierownik Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6)             Nagroda Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ruda Śląska zajęła I miejsce na liście podmiotów wyróżnionych nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działalność w 2011 roku w obszarze aktywnych form pomocy.

Tym razem z najwyższą oceną i uznaniem Ministra spotkały się działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, mieszczące się w obszarze II - „Gminne programy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

Kolejna nagroda ministra potwierdza bardzo wysokie standardy, profesjonalizm i nowatorstwo, cechujące rudzką pomoc społeczną.

7)             Konsultacje w sprawie rynku

18 listopada rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania Placu Jana Pawła II oraz wydarzeń i imprez, jakie powinny być na nim organizowane.

8)            Informacja Prezydenta Miasta ws. podmiotów, obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku, w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna jak i przedstawioną opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej i zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie, informuję, iż zatwierdziłam 29 podmiotów, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Wyznaczone jednostki to:

          - Szkoła Podstawowa Nr 13,

          - Szkoła Podstawowa Nr 41,

          - Gimnazjum Nr 11,

          - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,

          - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,

          - Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 3,

          - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,

          - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,

          - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych,

          - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,

          - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,

          - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,

          - Centrum Kształcenia Ustawicznego,

          - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,

          - Miejska Biblioteka Publiczna,

          - Miejskie Centrum Kultury, 

          - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

          - Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych,

          - Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie,

          - Izba Wytrzeźwień,

          - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

          - Dom Pomocy Społecznej „Senior”,

          - Przychodnia Rejonowa, ul. Gierałtowskiego,

          - Przychodnia Rejonowa, ul. Lipa,

          - Przychodnia Specjalistyczna, ul. Niedurnego,

          - Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej,

          - Powiatowy Urząd Pracy,

          - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie

          - Urząd Miasta Ruda Śląska.

 

3.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

 

28 października

Koncert piosenki europejskiej lat 20. i 30. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach

30 października

Msza św. w intencji honorowych dawców krwi w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie

3 listopada

Rozstrzygnięcie konkursu „Mój Śląsk - Moje Miasto” w Muzeum Miejskim

Podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim umowy w sprawie utworzenia Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych

Spotkanie z nauczycielami oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Halembie

4 listopada

Wręczenie ks. abp Damianowi Zimoniowi  odznaczenia „Kamrat rudzki”

Spotkanie  z emerytami i rencistami w salce katechetycznej przy parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu

5 listopada

XXI Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka w hali sportowej MOSIR w Orzegowie

Nagranie audycji w Radio Plus

7 listopada

Święto patrona Szkoły Podstawowej nr 6

8 listopada

Zgromadzenie KZK GOP

XIII Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych

9 listopada

Widowisko „A koło historii się toczy” w Miejskim Centrum Kultury w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół w Nakle Śląskim im. Kai Mireckiej

Spotkanie z przedsiębiorcami z Rudy Śląskiej

10 listopada

Otwarcie gabinetu Profesora Jana Karskiego w budynku przy ul. 1 Maja 32 w Halembie

Spotkanie środowisk kombatanckich w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Pana Jezusa w Halembie

Uroczystości z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości w Chorzowie

Otwarcie wystawy pokonkursowej "Rudzka Jesień XLIV" w Muzeum Miejskim

11 listopada

Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu

XVIII Biegi Niepodległości

Gala „Hanysy 2011” organizowana przez Kabaret RAK w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

14 listopada

Nagranie programu „EKO problem” w TV Sfera

16 listopada

Spotkanie z prezesami miejskich spółek

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta

18 listopada

Uroczystość Złotych Godów

20 listopada

Msza św. dziękczynna za 27 lat posługi Ks. Abp Damiana Zimonia w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

21 listopada

Msza św. w kościele Matki Bożej Różańcowej w Halembie w 5. rocznicę katastrofy górniczej w KWK „Halemba”

22 listopada

Program „Prezydent odpowiada” realizowany na żywo w TV Sfera

Spotkanie „Dziękujemy Pozarządowcom”

 

23 listopada

Uroczystość wręczenia „Aniołów Wolontariatu”

IX Konkurs Piosenki Europejskiej „Z piosenką przez Europę” w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.10. - 23.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:24.11.2011
Data publikacji:30.11.2011 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.11.2011 15:24 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)