Kontrole 2013r.

­

Kontrole zewnętrzne:

 1. Termin: 22 styczeń - 19 marzec 2013r.
  Prowadził: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Zakres: Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do udzielania oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009 – 2010.
   
 2. Termin: 25 - 31 styczeń 2013r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Zakres: Kontrola na zakończenie projektu nr id 1059 współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013.
   
 3. Termin: 12 kwiecień 2013r.
  Prowadził: Państwowy Inspektor Pracy w Katowicach.
  Zakres: Zgłoszony wypadek przy pracy.
   
 4. Termin: 4 czerwiec - 5 lipiec 2013r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
  Zakres: Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie wprowadzania zmian do bazy danych ewidencji, kompletność dokumentacji, będącej podstawą wprowadzonych zmian dla nieruchomości Skarbu Państwa.
   
 5. Termin: 13 czerwiec 2013r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Zakres: Realizacja przez Prezydenta Miasta niektórych zadań z dziedziny obronności w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa i w razie wojny.
   
 6. Termin: 2 - 26 lipiec 2013r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Zakres: Procedury przeprowadzania czynności kontrolnych opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego.
   
 7. Termin: 7 - 12 sierpień 2013r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Zakres: Kontrola na zakończenie projektu „Wzgórze nowych idei” – rewitalizacja przestrzeni Rynek Centrum (I etap).
   
 8. Termin: 3 wrzesień 2013r.
  Prowadził: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Zakres: Kontrola prawidłowości i rzetelności dokumentacji Miasta w zakresie transakcji zawartych w 2009r. z „DOMEX ZRB E.Banach”.
   
 9. Termin: 25 wrzesień - 31 październik 2013r.
  Prowadził: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
  Zakres: Przestrzeganie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   
 10. Termin: 6 - 8 listopad 2013r.
  Prowadził: Marszałek Województwa Śląskiego.
  Zakres: Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr id. 693 współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2007 – 2013.
   
 11. Termin: 6 grudzień 2013r.
  Prowadził: Wojewoda Śląski.
  Zakres: Kontrola realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej za lata 2011-2012.
   
 12. Termin: 20 grudzień 2013r.
  Prowadził: Wojewoda Śląski.
  Zakres: Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej z zakresu budowli ochronnych. Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej z zakresu urządzeń specjalnych.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kontrole 2013r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Bartosz Pilny
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2013 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2018 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:45 Dodano załącznik "12" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:45 Dodano załącznik "11" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:44 Dodano załącznik "10" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:44 Dodano załącznik "9" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:44 Dodano załącznik "8" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:44 Dodano załącznik "7" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:44 Dodano załącznik "6" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:40 Dodano załącznik "5" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:40 Dodano załącznik "4" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:40 Dodano załącznik "3" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:40 Dodano załącznik "2" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:40 Dodano załącznik "1" (Bartosz Pilny)
22.11.2016 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2013 09:58 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)