EO - Wydział Oświaty

­

Wydział Oświaty, do którego zakresu działania należy realizacja następujących zadań:

 1. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym oraz aneksów do nich;
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym, a także z siecią przedszkoli i szkół;
 3. opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 4. prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 5. organizowanie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych z zwrotem kosztów przejazdu dziecka lub ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub placówki oświatowej;
 6. realizowanie zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 7. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 8. prowadzenie spraw w zakresie kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Ruda Śląska;
 9. prowadzenie spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w przypadkach niespełniania
  przez dzieci i młodzież obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 10. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych uczniów;
 11. wykonywanie zadań związanych z finansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych;
 12. realizowanie porozumień zawartych z innymi gminami i organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz nauczania religii;
 13. prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań oświatowo - wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych;
 14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela
  mianowanego oraz spraw nauczycieli zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie wydziału pod nr tel. 32 244 90 00 wew. 8601

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:EO - Wydział Oświaty
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Piecko
Data na dokumencie:23.06.2020
Data publikacji:23.06.2020 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2020 09:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:22 Usunięto załącznik zał - 1 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:22 Usunięto załącznik zał - 2 wniosek - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:22 Usunięto załącznik zał - 3 oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:22 Usunięto załącznik zał - 4 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 - obowiązuje od dnia 15.11.2014.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:21 Usunięto załącznik zał - 5 oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:21 Usunięto załącznik zał - 6 tabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę (4).pdf.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:21 Usunięto załącznik zał - 7 zawiadomienie o podpisaniu umowy z młodocianym.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.06.2020 09:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
19.06.2020 09:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 12:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.03.2020 10:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 7 zawiadomienie o podpisaniu umowy z młodocianym.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 6 tabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę (4).pdf.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 5 oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 4 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 - obowiązuje od dnia 15.11.2014.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 3 oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 2 wniosek - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:14 Dodano załącznik "zał - 1 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW.pdf" (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:11 Usunięto załącznik zał - formularz de minimis.xlsx (Barbara Cholewka)
06.03.2020 10:10 Usunięto załącznik zał - 15.1.pdf (Barbara Cholewka)
18.06.2018 12:12 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 12:12 Dodano załącznik "zał - 15.1.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 12:11 Usunięto załącznik zał - 15.1 - dofinansowanie kosztów kształcenia.pdf (Liliana Moskała-Zydra)
25.09.2017 11:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:41 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2017 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:09 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.07.2016 08:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2016 09:26 Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
01.02.2016 15:27 Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:31 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:42 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)