Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

­

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców - parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek – formularz wniosku,

-  rozkład jazdy,

-  deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach – formularz deklaracji,

-  schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi,

(formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

 

Opłaty

Opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją (w przypadku złożenia wniosku wraz z deklaracją).

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 68 1050 1214 1000 0024 0075 2958

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy (należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 3140

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Katarzyna Kuberek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2013 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.07.2016 15:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:20 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:20 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 13:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 13:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.11.2013 09:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.11.2013 09:36 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)