Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

­

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dowód rejestracyjny pojazdu,

-    karta pojazdu, o ile została wydana,

-    tablice rejestracyjne pojazdu.

 

Opłaty

80 zł – za wycofanie pojazdu na okres do dwóch miesięcy, opłata jest powiększona za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazd o:

4 zł - od 3 do 12 miesiąca,

2 zł - od 13 do 24 miesiąca,

0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28105012141000001001197035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „czasowe wycofanie pojazdu”

 

Termin załatwienia

W dniu złożenia wniosku o wycofanie pojazdu z ruchu.

 

Uwagi

-  wycofaniu czasowemu podlegają:

a) samochody ciężarowe i przyczepy o dmc do 3.5 t,

b) ciągniki samochodowe,

c) pojazdy specjalne,

d) autobusy,

-  pojazd może być wycofany czasowo na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu,

-  decyzję o wycofaniu czasowym wydaje się po złożeniu tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego pojazdu do depozytu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub odmowy wydania takiej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub decyzji odmawiającej wycofania czasowego pojazdu z ruchu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 5090, 5060

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji
Informację opublikował:Sławomir Kowolik
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.03.2005 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2021 12:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 11:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.11.2015 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 10:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2013 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 13:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2009 11:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 11:56 Usunięto załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Bartosz Pilny)
03.10.2008 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2007 11:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:27 Dodano załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:27 Usunięto załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:33 Usunięto załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:20 Dodano załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 10:56 Dodano załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 10:55 Usunięto załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 13:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 11:56 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 09:51 Usunięto załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:30 Dodano załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:26 Dodano załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:26 Usunięto załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
20.10.2005 13:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 10:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 10:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 10:36 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:13 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 15:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 10:23 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 17:24 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 17:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 14:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:21 Dodano załącznik "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:19 Dodano załącznik (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 13:33 Utworzenie dokumentu. (Sławomir Kowolik)