Oferta realizacji zadania publicznego: Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występów podczas przeglądów regionalnych i (...).

­

EK.524.1.4.2015

 


Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 


Nr oferty EK.524.1.4.2015

 

Rodzaj zadania publicznego: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Tytuł zadania: Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występów podczas przeglądów regionalnych i ogólnopolskich.

 

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Termin realizacji: od 10.02.2015 r. do 08.05.2015 r.

 

Wysokość dofinansowania: 3.245,00- złotych

 

Uwagi proszę kierować do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej lub mailem: um_rk@ruda-sl.pl w terminie do 05.02.2015 r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Witold Wrzos
– Tel. 32-244-90-43

Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występów podczas przeglądów regionalnych i (...).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:29.01.2015
Data publikacji:29.01.2015 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2015 23:58 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
29.01.2015 15:13 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)