Informacje o sposobach zawiadomienia

­

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2177). 

Organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, jest możliwe z zastrzeżeniem, że:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 
Uczestnicy zgromadzenia, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.
 
Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, informuje państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, albo zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy.


Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo organowi gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia jest obowiązany poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu.

Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Przedstawiciel wojewody, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo przedstawiciel organu gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 tej ustawy jest obowiązany do uwzględnienia wymogów określonych w ust. 1-3 oraz uwarunkowań wynikających z opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, o której mowa w ust. 5.

.....................................................

 

W niniejszym katalogu udostępniono informacje o możliwych sposobach zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dodatkowych informacji o postępowaniach prowadzonych w trybie zwykłym lub uproszczonym udziela

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej

infolinia: 800-158-800

tel. 32-24-86-359

fax 32-34-23-600

e-mail: wzk@ruda-sl.pl

 

Zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty powstające w trakcie prowadzenia postępowania udostępnione są w katalogu „Zgłoszenia zgromadzeń”

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje o sposobach zawiadomienia
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.12.2021
Data publikacji:02.12.2021 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2021 11:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.12.2021 11:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.12.2021 11:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.10.2021 09:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.10.2021 09:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.10.2021 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2021 10:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2021 10:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2021 10:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2021 10:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.08.2021 15:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.06.2021 08:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.06.2021 08:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2021 11:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2021 11:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2021 11:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.05.2021 11:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.05.2021 11:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.05.2021 10:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.05.2021 11:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 16:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 16:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.03.2021 11:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.03.2021 11:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2021 09:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2021 12:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2021 12:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2021 12:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.03.2021 12:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2021 12:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.10.2020 11:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.10.2020 08:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.10.2020 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.10.2020 09:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.08.2020 11:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.08.2020 10:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2020 10:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.06.2020 10:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.03.2020 14:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.03.2020 14:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.03.2020 14:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.11.2015 12:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2015 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2015 12:42 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)