Nieodpłatna pomoc prawna

­

Komunikat dotyczący zasad udzielania Nieodpłatnych Porad Prawnych oraz świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej. 

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieopłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy).  Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu).

.................................................

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248 68 00, w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska lub wysyłając e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl ( podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy).

 

Wykaz planowanych dyżurów  w poszczególnych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2021 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:.

Wykaz planowanych dyżurów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i  mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym

lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego

lub

3) sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

lub

4) nieodpłatną mediację

lub

5) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2)  nieodpłatną mediację

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzymało w 2021 roku dotację w wysokości 333 000 złotych.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka, Małgorzata Pietrzyk – tel. 32 248 68 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2016 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2021 15:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:35 Dodano załącznik "Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "SP.0050.2.277.2020.PDF" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:18 Usunięto załącznik SP.0050.2.330.2019 Zarządzenie.pdf (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:18 Usunięto załącznik Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:18 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:17 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:17 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:17 Usunięto załącznik Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:25 Dodano załącznik "Wykaz planowanych dyżurów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r..pdf" (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 11:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:36 Usunięto załącznik zał - Wniosek.pdf (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf" (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf" (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf" (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf" (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf" (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:32 Usunięto załącznik zał - Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.pdf (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:31 Usunięto załącznik zał - Karta-info-porad-npo.pdf (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:31 Usunięto załącznik zał - Karta-info-porad-mediacja.pdf (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:30 Usunięto załącznik zał - Karta-info-porad- npp.pdf (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:30 Usunięto załącznik zał - Jednostki nieodpłatnego poradnictwa.pdf (Barbara Cholewka)
26.05.2020 13:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.05.2020 13:25 Dodano załącznik "zał - Komunikat z dnia 25.05.2020 r..pdf" (Barbara Cholewka)
26.05.2020 13:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:54 Dodano załącznik "zał - Wniosek.pdf" (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:54 Dodano załącznik "zał - Komunikat.pdf" (Barbara Cholewka)
16.03.2020 12:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2020 15:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2020 15:50 Dodano załącznik "zał - Komunikat zamknięcia NPP.pdf" (Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 13:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.330.2019 Zarządzenie.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Karta-info-porad-npo.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Karta-info-porad-mediacja.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Karta-info-porad- npp.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Jednostki nieodpłatnego poradnictwa.pdf" (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - lista jednostek poradnictwa.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie - SP.0050.2.57.2019.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - mediacje.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:53 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna nieodpłatna pomoc prawna.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:53 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie -SP.0050.2.330.2019.pdf (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:53 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie - SP.0050.2.347.2019.pdf (Barbara Cholewka)
28.01.2020 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2020 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2020 12:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2020 12:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2019 11:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2019 11:51 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie - SP.0050.2.347.2019.pdf" (Barbara Cholewka)
30.10.2019 10:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.10.2019 10:20 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -SP.0050.2.330.2019.pdf" (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatna pomoc prawna.pdf" (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf" (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - mediacje.pdf" (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf" (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf" (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf" (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodplatne poradnictwo obywatelskie.pdf (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf (Barbara Cholewka)
12.03.2019 08:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:02 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie - SP.0050.2.57.2019.pdf" (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:01 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie - SP.0050.2.491.2018.pdf (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 12:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 12:42 Dodano załącznik "zał - lista jednostek poradnictwa.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.01.2019 13:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodplatne poradnictwo obywatelskie.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna mediacja.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie - SP.0050.2.491.2018.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf" (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:06 Usunięto załącznik zał - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.pdf (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - plakat informacyjny.jpg (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin -Za życiem-.pdf (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - Harmonogram odpracowywania dni wolnych od pracy w punktach Nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (Barbara Cholewka)
07.12.2018 12:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2018 12:27 Dodano załącznik "zał - Harmonogram odpracowywania dni wolnych od pracy w punktach Nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf" (Barbara Cholewka)
06.12.2018 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.01.2018 10:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.01.2018 10:40 Usunięto załącznik zał - harmonogram 2017r. NPP.doc (Bartosz Pilny)
08.01.2018 10:39 Dodano załącznik "zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:03 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:00 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:21 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)