Jednostki administracji publicznej w Rudzie Śląskiej

­

Jednostki administracji publicznej w Rudzie Śląskiej

 

Administrację publiczną na terenie Miasta Ruda Śląska tworzy wraz z Urzędem Miasta szereg innych instytucji. Podmioty te można podzielić następująco:

  • miejskie jednostki organizacyjne:

podmioty nieposiadające osobowości prawnej:

   - jednostki budżetowe (np. MOSiR, placówki oświatowe, MOPS),

   - zakłady budżetowe (Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej),

podmioty posiadające osobowość prawną:

   - samorządowe instytucje kultury (np. Muzeum, Biblioteka, Dom kultury),

   - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (przychodnie rejonowe, przychodnie specjalistyczne),

  • jednostki administracji rządowej tworzące tzw. administrację zespoloną (np. Policja, PINB, Straż Pożarna, Straż Graniczna),
  • miejska jednostka organizacyjna realizująca zadania powiatu oraz administracji rządowej tworząca tzw. administrację zespoloną (Powiatowy Urząd Pracy).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Jednostki administracji publicznej w Rudzie Śląskiej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2016 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2020 08:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.04.2016 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.04.2016 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.04.2016 10:40 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)