Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu otwartego zlokalizowanego na działce o nr 1043/256 oraz na szczególne korzystanie z wód".

­

KO.6341.40.2016

INFORMACJA

       Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem, który wpłynął do tut. Urzędu  w dniu 28.09.2016 r. Państwa Anny i Radosława Jeruzal, Państwa Agnieszki i Sebastiana Kadelskich, Państwa Henriety i Grzegorza Mikosz, Państwa Magdaleny  i Michała Góra, Pani Anny Jedynak, Pani Agnieszki Marciniak-Maj zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu otwartego zlokalizowanego na działce o nr 1043/256 oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do ww. rowu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu działek o nr geodezyjnych: 3281/252, 3282/252, 3283/252, 3284/252, 3285/252 oraz 3286/252 zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawłowskiej.   

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol -  tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu otwartego zlokalizowanego na działce o nr 1043/256 oraz na szczególne korzystanie z wód".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:11.10.2016
Data publikacji:13.10.2016 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2016 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.10.2016 09:31 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)