Konsultacje społeczne

­

Konsultacje społeczne to dosyć szerokie określenie różnego rodzaju form dialogu prowadzonego przez organy władzy publicznej z mieszkańcami gminy, miasta. Celem tego dialogu jest zasięgnięcie opinii na różne tematy, ważne dla społeczności lokalnej, będące treścią konsultacji. W zależności od przedmiotu i rodzaju ogłoszonych konsultacji, mieszkańcy miasta lub określona ich grupa mogą wypowiedzieć swoje zdanie w formie głosowania, ankiety, zgłoszenia pisemnego lub do protokołu bądź też poprzez udział w specjalnie zorganizowanym spotkaniu zakończonym głosowaniem. Przepisy mogą wprowadzać inne formy pozyskiwania informacji od mieszkańców.

 

Konsultacje dzielą się na:

1) konsultacje fakultatywne (dobrowolne), które można przeprowadzić w przypadku spraw ważnych dla gminy (noszące nazwę „konsultacji z mieszkańcami gminy”).
W Rudzie Śląskiej z tej grupy wydzielone zostały konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego, do których utworzono osobne regulacje;

2) konsultacje obligatoryjne (obowiązkowe), które przeprowadza się w następujących sytuacjach:

- nadanie urzędowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego,

- nadanie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości,

- zmiana granic gminy lub granic miasta lub utworzenia nowych dzielnic,

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (szczegóły tutaj),

- przygotowywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, 

- tworzenie programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi (szczegóły tutaj),

- tworzenie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

- w postępowaniach dotyczących przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji (szczegóły tutaj),

- utworzenie związku metropolitalnego.

 

Konsultacje można również podzielić na takie, których sposób przeprowadzania jest określony przepisami ustawowymi oraz takie, których zasady dzięki delegacji ustawowej określone zostały przez radę gminy. W Rudzie Śląskiej uchwałami Rady Miasta określono zasady:

- budżetu obywatelskiego,

- konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,

- konsultacji z mieszkańcami spraw ważnych dla gminy.

Zasady prowadzena tych konsultacji oraz wyniki już przeprowadzonych dostępne są w niniejszym katalogu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2016 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2022 13:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
12.01.2022 15:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2019 17:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2019 17:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.11.2016 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.11.2016 10:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.11.2016 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.11.2016 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.11.2016 10:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2016 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2016 15:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2016 15:09 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)