Uzyskanie dowodu osobistego

­

Uzyskanie dowodu osobistego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203A

Urząd Miasta – budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek składany osobiście (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

- wniosek w formie dokumentu elektronicznego (formularz do pobrania),

 

złożony na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

- do wniosku składanego osobiście w formie papierowej należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, z zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB; fotografia winna spełniać pozostałe wymogi określone dla fotografii dołączonej do wniosku papierowego,

- osoba składająca wniosek osobiście, przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport,

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca.

 

Uwagi

- w imieniu osoby niepełnoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

- za osobę ubezwłasnowolnioną wniosek składa opiekun prawny,

- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5-go roku życia),

- odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście,

- w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną odbiór dowodu osobistego również osobisty,

- odbioru dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic albo opiekun prawny, a jeśli osoba posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dowód odbiera ta osoba, rodzic lub kurator,

- osoba odbierająca nowy dowód przekłada dotychczasowy dowód osobisty, chyba, że została zgłoszona jego utrata,

- osoba niepełnosprawna lub obłożnie chora może zgłosić do Urzędu niemożność złożenia wniosku w organie gminy i wówczas przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu jej pobytu. Złożenie wniosku w tym trybie powoduje, że odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru tego dowodu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-025

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6004, 6213, 6215, 6216, 6217

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uzyskanie dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Janik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 18:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2018 17:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2015 07:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 09:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2015 17:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2015 17:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2015 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2015 08:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2015 08:55 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" (Bartosz Pilny)
03.07.2012 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2012 13:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.01.2010 10:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2010 17:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 09:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.10.2009 08:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2009 12:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.04.2009 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.10.2008 12:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.04.2008 15:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 15:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.08.2007 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2007 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2007 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.07.2007 15:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.07.2007 14:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.07.2007 14:57 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" (Bartosz Pilny)
09.07.2007 14:56 Usunięto załącznik "wniosek dowodowy.pdf" (Bartosz Pilny)
09.07.2007 14:53 Usunięto załącznik "Karta usługi" (Bartosz Pilny)
09.07.2007 14:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.03.2007 10:30 Dodano załącznik "Karta usługi" (Bartosz Pilny)
22.03.2007 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.03.2007 09:57 Usunięto załącznik "Karta usługi " (Bartosz Pilny)
22.03.2007 09:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.03.2007 14:31 Dodano załącznik "wniosek dowodowy.pdf" (Joanna Szuchaja)
14.03.2007 14:30 Usunięto załącznik "dowody osobiste.pdf" (Joanna Szuchaja)
14.03.2007 14:30 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
06.03.2007 12:52 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
23.02.2007 11:40 Dodano załącznik "Karta usługi " (Joanna Szuchaja)
23.02.2007 11:40 Usunięto załącznik "Karta usługi " (Joanna Szuchaja)
19.02.2007 13:10 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.02.2007 13:09 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.02.2007 13:07 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 08:19 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
15.02.2007 14:53 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
15.02.2007 14:46 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
15.02.2007 14:24 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 11:55 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 08:51 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 08:50 Dodano załącznik "Karta usługi " (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 08:50 Usunięto załącznik "Karta usługi K-EW-02.pdf" (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 08:49 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:23 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 13:51 Zmieniono tytuł załącznika z "K-EW-02.pdf" na "Karta usługi K-EW-02.pdf" (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 13:50 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:52 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:55 Dodano załącznik "K-EW-02.pdf" (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:55 Usunięto załącznik "Karta usług" (Joanna Szuchaja)
30.06.2006 10:55 Edycja dokumentu (Marcin Mozgalik)
11.04.2006 22:10 Dodano załącznik "Karta usług" (Joanna Szuchaja)
11.04.2006 22:09 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie dowodu osobistego" (Joanna Szuchaja)
06.04.2006 08:38 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
27.12.2005 13:26 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.12.2005 10:44 Edycja dokumentu (Marcin Mozgalik)
15.12.2005 09:35 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie dowodu osobistego " (Bartosz Pilny)
15.12.2005 09:34 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie dowodu osobistego" (Bartosz Pilny)
29.11.2005 10:42 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
22.11.2005 15:35 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie dowodu osobistego" (Piotr Holona)
15.09.2005 10:15 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
15.09.2005 10:12 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
21.06.2005 10:34 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
21.06.2005 10:34 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:23 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:22 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:21 Dodano załącznik "dowody osobiste.pdf" (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:21 Usunięto załącznik "dowody osobiste.pdf" (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:21 Dodano załącznik "dowody osobiste.pdf" (Joanna Szuchaja)
12.05.2005 10:20 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego" (Joanna Szuchaja)
06.05.2005 10:00 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
08.02.2005 10:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2005 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.12.2004 10:31 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego" (Bartosz Pilny)
03.12.2004 14:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 18:56 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)