Informacja o terminie rozpatrzenia wniosku w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.

­

KO.6220.1.69.2012

 

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2016 r. znak SR.6220.1.50.2015 dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości  o nr 2643/61”, do dnia 28 lutego 2017 r.

Z treścią Zawiadomienia Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2016 r. znak SR.6220.1.50.2015 strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, tj. poniedziałek, wtorek, środa od. godz. 800 do godz. 1600, czwartek od godz. 800 do godz. 1800, piątek od godz. 800 do godz. 1400.

 

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 do 10  wew. 4030

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o terminie rozpatrzenia wniosku w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:06.12.2016
Data publikacji:08.12.2016 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2016 09:34 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)