Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca (...)"

­

AU.6740.579.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam,  że w dniu 22.12.2016 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Zbiegień, prowadzącą działalność gospodarczą pn.: Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień z siedzibą w Balicach przy Alei Jurajskiej 7B, wydana została decyzja nr 684-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 1750615 klasy D – ulicy Porannej km 0+000,00 ÷ km 0+233,30 oraz rozbudowie istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D km 0+000,00 ÷ km 0+595,90 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3017/230, 3754/230, 3755/230, 3757/235, 3759/235, 3756/230, 3758/235, 2994/230, 3959/229, 544/228, 3984/228, 2288/229, 2285/228, 2290/226, 2289/226, 2287/229 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji, numery działek przed podziałem), 3227/177, 2965/233, 2966/233, 2576/140, 2963/140, 3006/128, 2289/226 (działki przed podziałem, podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się  w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

Informację przygotowała:
Joanna Odyga - tel.: 32-244-90-00 wew. 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca (...)"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:29.12.2016
Data publikacji:04.01.2017 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2017 12:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2017 12:03 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)