Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (...)

­

AU.6740.720.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 21.12.2016 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek, z siedzibą przy ulicy Skrzyszowskiej 39C w Wodzisławiu Śląskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): 1460/20, 1502/20, 1406/20, 1807/20, 2487/18, 1610/18, 1490/20, 3788/20, 1349/53, 3188/52, 1156/52, 3767/20, 1512/53, 1511/53, 1489/20, 1816/20, 1818/20, 3344/18, 1348/53, 1347/53, 1432/53, 1151/53, 1440/52, 3195/52, 3194/52, 2190/79, 1091/79 (działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Odyga – tel. 322-449-000 wew.3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Joanna Odyga
Data na dokumencie:18.01.2017
Data publikacji:18.01.2017 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.02.2017 15:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.01.2017 08:54 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Osiewalska-Belok)