Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

­

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy z podanymi odległościami pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami, określonym w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości granice województw,

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli są wymagane,

- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na terenie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

- pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych – jeżeli jest wymagane.

 

Opłaty

48 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia, płatna w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- wniosek należy złożyć, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy,

- organizator imprezy przesyła w terminie podanym wyżej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

- zezwolenie zostanie wydane po zasięgnięciu przez organ (Urząd Miasta Ruda Śląska) opinii Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia,   

- z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze swoim statutem zajmują się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz jednostki budżetowe i jednostki samorządowe.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1271

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Mariusz Pol
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 19:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.04.2017 11:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2017 11:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.04.2017 15:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.04.2017 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 10:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 11:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2009 09:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 11:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2007 15:28 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:36 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:31 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:29 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 10:51 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 10:45 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 09:23 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 12:10 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 12:09 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:48 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:23 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
02.03.2005 14:11 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
02.03.2005 14:10 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.03.2005 10:33 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.12.2004 09:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
19.07.2004 15:36 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
19.07.2004 11:37 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.07.2004 15:35 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.07.2004 19:42 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)