Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej.

­

Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000, ze szczegółowym zaznaczeniem miejsca lokalizacji lub przebudowy zjazdu,

- w przypadku zjazdu publicznego związanego z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą opis zawierający:

a)  rodzaj prowadzonej działalności,

b)  sposób zagospodarowania działki,

c)  prognozowane natężenie ruchu zawierające określenie tonażu oraz ilości pojazdów korzystających w ciągu doby ze zjazdu oraz określenie kierunków wjazdów i wyjazdów z działki.

- dokument poświadczający prawo własności bądź prawo do dysponowania nieruchomością przyległą do drogi, na którą planowana jest budowa lub przebudowa zjazdu (zalecane).

 

Opłaty

82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego) płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 1292

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 19:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2021 14:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 09:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.10.2017 10:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 10:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 10:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 08:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2009 09:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 12:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:13 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:34 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:33 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
11.10.2007 09:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 12:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 12:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 12:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu indywidualnego / publicznego." na "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.09.2007 12:24 Usunięto załącznik "Karta usług." (Bartosz Pilny)
28.02.2007 10:40 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
28.02.2007 10:26 Dodano załącznik "Karta usług." (Wojciech Kowolik)
28.02.2007 10:25 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu indywidualnego / publicznego." (Wojciech Kowolik)
28.02.2007 10:24 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu indywidualnego / publicznego." (Wojciech Kowolik)
28.02.2007 10:24 Usunięto załącznik "Karta usług." (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:55 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:54 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:53 Dodano załącznik "Karta usług." (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:53 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu indywidualnego / publicznego." (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:45 Usunięto załącznik "2. Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację (przebudowę zjazdu)" (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:45 Usunięto załącznik "1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu" (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:45 Usunięto załącznik "1a. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:31 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację (przebudowę zjazdu)" na "2. Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację (przebudowę zjazdu)" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu" na "1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:30 Dodano załącznik "1a. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu" (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 15:04 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 15:04 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu" (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 15:03 Usunięto załącznik "KD-6 wniosek na lokalizację zjazdu .doc" (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:33 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:29 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:35 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:35 Dodano załącznik "KD-6 wniosek na lokalizację zjazdu .doc" (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:12 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:11 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu indywidualnego, publicznego" (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 14:19 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 11:09 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 09:22 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.04.2006 11:26 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.04.2006 11:25 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu indywidualnego, publicznego" (Wojciech Kowolik)
23.11.2005 10:26 Dodano załącznik "Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację (przebudowę zjazdu)" (Bartosz Pilny)
07.03.2005 12:02 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:21 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.12.2004 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
19.07.2004 11:35 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.07.2004 15:36 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.07.2004 15:30 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.07.2004 19:43 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)