Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)”.

­

AU.6740.720.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam,  że w dniu 27.02.2017 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczka (Franiczek) - Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39 C, wydana została decyzja Nr 85-17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): 1460/20, 1502/20, 1406/20, 1807/20, 2487/18, 2610/18, 2490/20, 3788/20, 1349/53, 3188/52, 1156/52, 3767/20, 1512/53, 1511/53, 2489/20, 1816/20, 1818/20, 3344/18, 1348/53, 1347/53, 1432/53, 1151/53, 1440/52, 3195/52, 3194/52, 2190/79, 1091/79  (działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Odyga - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:28.02.2017
Data publikacji:08.03.2017 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.03.2017 13:20 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)