Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): (...)".

­

AU.6740.202.2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

 

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 13.04.2017 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Radosława Mencfela, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. DROG-MEN z siedzibą przy ulicy Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ „Rozbudowa ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): 1625/81, 532/25, 1629/25, 1633/71, 1627,65, 1652/67, 529/65, 1628/65, 1492/65, 1737/65, 1740/71, 1334/65, 1336/167, 1337/167, 1207/167, 1226/167, 1191/167, 457/50, 1149/50, 1154/50, 1799/166, 1483/166, 789/166, 788/166, 870/166, 1329/166, 1254/166, 445/165, 446/165, 227/69, 1008/69, 1343/68, 749/68, 1832/163, 1948/163, 1588/163, 1883/161, 1884/161, 1293/63, 1834/163, 846/66, 1623/43, 525/66, 523/65, 1290/33, 1486/67, 252/70, 847/70, 1518/65, 1292/63, 1981/67, 1382/64, 1364/68, 1951/67, 1383/64, 1735/65, 1982/67, 1739/71, 1733/67, 1736/65, 72, 1738/71, 1697/25, 1377/67, 1651/32, 1328/166 (działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Odyga - tel.: 32 2449000 w. 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:26.05.2017
Data publikacji:31.05.2017 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 09:17 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)