Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Piastowskiej obejmująca rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką (...)".

­

AU.6740.242.2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 04.05.2017 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Radosława Mencfela (Mencfel), prowadzącego działalność gospodarczą P.U.H. „Drog - Men”, z siedzibą przy ul. Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ulicy Piastowskiej obejmującej rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym, 2466/35, 1231/48, 1163/53, 1904/35, 2412/380, 469/380, 2114/380, 1171/102, 2116/380, 2075/137, 2071/137,  2502/130, 950/130, 773/126, 2306/131, 2305/131, 2503/130, 1897/131, 1920/133, 1919/133, 1921/133, 1567/382, 1563/204, 1698/190, 2233/387, 2224/213, 2136/214, 1899/131, 1110/125, 2122/109, 2338/115, 1109/125, 1238/116, 2476/118, 2474/118, 2119/108, 1187/173, 1193/383, 1194/383, 780/119, 782/383, 1412/144, 1429/145, 1428/145, 1422/145, 1427/145, 1426/145, 1539/119, 1538/119, 1430/145, 1425/145, 1424/145, 1567/382, 1441/382, 583/160, 1440/215, 584/167, 2246/223, 2137/223, 1814/223, 2168/223, 1431/223, 1429/223, 1430/223, 2242/223, 1336/43, 1427/223, 1425/223, 1334/43, 1423/223, 2138/240, 1450/43, 452/164, 540/54, 1246/229, 1245/229, 2177/229, 362/164, 715/164, 1174/229, 1110/164, 1109/164, 610/163, 975/232, 2415/233, 159, 2414/233, 1924/395, 1185/145, 603/128, 1436/128, 1435/128, 506/94, 505/94, 500/91, 1924/395, 1925/395, 1101/132, 1372/132, 1374/134, 411, 1363/134, 1103/134, 1362/134, 501/91, 1458/133, 328/108, 1361/134, 637/177, 703, 550/73, 532/95, 537/74, 686/95, 538/73, 429/96, 705/59, 428/56, 439/96 w Rudzie Śląskiej - Rudzie (numery działek przed podziałem).

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać  z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Bałabuch - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3193

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Piastowskiej obejmująca rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:07.07.2017
Data publikacji:12.07.2017 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.07.2017 10:34 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)