Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Zamówień Publicznych
Informację opublikował:Anna Płachta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.08.2017
Data publikacji:08.08.2017 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.08.2017 12:59 Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:58 Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:58 Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 1 formularz oferty" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:58 Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 2 i 3 oświadczenia" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:57 Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4 przedmiot zamówienia" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:57 Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a przedmiar robót" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:56 Dodano załącznik "SIWZ - zał nr 4b STWIORB" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:56 Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4c dokumentacja projektowa" (Anna Płachta)
08.08.2017 12:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Płachta)