Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

­

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- dokumenty potwierdzające przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny),

- dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości wywłaszczonej (postanowienie o nabyciu spadku po byłych właścicielach nieruchomości).

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku braku innych przeszkód (np. konieczności dokonania podziału nieruchomości).

 

Uwagi

- w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca wypłacone zwaloryzowane odszkodowanie lub nieruchomość zamienną przyznaną w ramach odszkodowania.

- w przypadku, gdy stroną postępowania o zwrot nieruchomości jest gmina lub powiat, Prezydent Miasta na prawach powiatu wykonujący zadnia z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej służy odwołanie do Wojewody Śląskiego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 2162

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2015 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.05.2008 13:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.05.2008 13:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:31 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
25.07.2006 13:43 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
19.09.2005 10:52 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:18 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 09:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:20 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)