Konsultacje w spr. określenia wzorów formularzy podatkowych

­

SP.0711.47.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Przedmiot konsultacji:

określenie wzorów formularzy podatkowych

Termin trwania:

od dnia 12 października 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. określenia wzorów formularzy podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Krzysztof Mejer
Data na dokumencie:11.10.2017
Data publikacji:11.10.2017 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.10.2017 12:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
30.10.2017 12:48 Dodano załącznik "zał" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.10.2017 13:21 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Osiewalska-Belok)