Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie

­

SP.0711.74.2017

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Przedmiot konsultacji:

nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie

Termin trwania:

od dnia 22 listopada 2017 r. do 29 listopada 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji publikowany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:22.11.2017
Data publikacji:22.11.2017 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2017 15:13 Dodano załącznik "zał - prot 74.pdf" (Bartosz Pilny)
22.11.2017 13:25 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Osiewalska-Belok)