Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej"

­

KO.6341.60.2017

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2017 r., znak OS.6341/21/2017 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach NO/021-W-186/17/19415 z dnia 25 października 2017 r., na wniosek Pani Ewy Juchnowskiej pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka - tel. 32-244-90-00 do 010 wew. 4031

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:23.11.2017
Data publikacji:24.11.2017 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.12.2017 15:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2017 15:16 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)