Kontrole zewnętrzne

­

Kontrole zewnętrzne

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 11 - 12 styczeń 2018r.
  Temat: Kontrola projektu - Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
  (informacja pokontrolna)
   
 2. Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
  Termin: 16 styczeń - 29 czerwiec 2018r.
  Temat: Prawidłowość dokonanego rozliczenia, weryfikacja wykazanej nadpłaty, weryfikacja danych rejestrowych na dzień rozpoczęcia kontroli - podatek VAT za XII 2016.
  (protokół kontroli podatkowej)

   
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa
  Termin: 24 styczeń - 16 marzec 2018r.
  Temat: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej miasta Ruda Śląska.
  (wystąpienie pokontrolne)
  (zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego)
  (informacja o sposobach wykonania zaleceń pokontrolnych)

   
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Termin: 28 luty - 1 marzec 2018r.
  Temat: Prawidłowość wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne. 
  (wystąpienie pokontrolne)
  (informacja o sposobach wdrożenia zaleceń pokontrolnych)
  (zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego)
  (informacja o sposobach wykonania zaleceń pokontrolnych)
   
 5. Wojewoda Śląski
  Termin: 23 marzec 2018r.
  Temat: Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie budowli ochrony urządzeń specjalnych i aktualizacji planu oc.
  (wystąpienie pokontrolne)
   
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin
  : 11 maj 2018r.
  Temat: Kontrola projektu - Adaptacja i wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
  (informacja pokontrolna)
   
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin:
  17-18 maj 2018 r.
  Temat: Kontrola projektu ID 047D/15 oraz 03D7/16
  (ostateczna informacja pokontrolna Siekla)
  (informacja pokontrolna adaptacja lokali mieszkalnych)
   
 8. Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych
  Termin: 28 maja - 12 czerwca 2018 r. 
  Temat: Gospodarowanie środkami pochodzącymi z UE, w ramach RPO WSL 2014 – 2020 - Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I
  (protokół)
   
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 21 czerwca 2018 r.
  Temat: Kontrola projektu pn. "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej"
  (informacja pokontrolna)
   
 10. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
  Termin:
  29 czerwca - 04 lipca 2018 r. 
  Temat: Prawna ochrona pracy
  (protokół kontroli)
   
 11. Wojewoda Śląski
  Termin: 16 - 27 lipca 2018 r.
  Temat: Kontrola wykorzystania środków w ramach projektu nr 270/2017/PRID
  (wystąpienie pokontrolne)
   
 12. Archiwum Państwowe w Katowicach
  Termin: 30 lipca - 1 sierpnia 2018 r.
  Temat: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postępowania z dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego 
  (wystąpienie pokontrolne)
  (wystąpienie pokontrolne)
   
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin
  : 15 - 26 października 2018 r.
  Temat: Kontrola projektu pn. "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - Etap I"
  (informacja pokontrolna - budownictwo jednorodzinne)
   
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 15 - 26 października 2018 r.
  Temat: "Kompleksowa  ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego"
  (informacja pokontrolna - Rów Rudzki)
   
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin:
  7 - 9 listopada 2018 r.
  Temat: Kontrola projektów współfinansowanych z RPO 2014-2020 - ul. Różyckiego 19 oraz ul. Kubiny 31
  (informacja pokontrolna - ul. Różyckiego 19)
  (informacja pokontrolna - ul. Kubiny 31)
   
 16. Ministerstwo Finansów
  Termin
  : 27 listopada 2018 r.
  Temat: Audyt projektu nr RPSL.06.0100-24-09EE/16
  (protokół MF)

   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kontrole zewnętrzne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Liliana Moskała-Zydra
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2019 09:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2019 09:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2019 09:22 Dodano załącznik "informacja pokontrolna - informacja pokontrolna.PDF" (Barbara Cholewka)
02.08.2019 08:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2019 08:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2019 08:04 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna.PDF" (Barbara Cholewka)
12.03.2019 14:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2019 13:57 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Różyckiego 31.pdf" (Barbara Cholewka)
12.03.2019 13:57 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Kubiny 31.pdf" (Barbara Cholewka)
12.03.2019 13:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.03.2019 08:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2019 12:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2019 12:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2019 12:15 Dodano załącznik "zał - protokół - Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląkiej.pdf" (Barbara Cholewka)
23.01.2019 12:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.01.2019 08:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.01.2019 08:03 Dodano załącznik "zał - Kontrole - grudzień 2018 r..pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 15:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2018 15:34 Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrolne.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 15:31 Usunięto załącznik zał - wystąpienie pokontrolne - KD.pdf (Barbara Cholewka)
18.12.2018 15:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2018 14:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2018 14:53 Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrole OC.PDF" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 14:52 Usunięto załącznik zał - wystąpienie pokontrole USC.PDF (Barbara Cholewka)
18.12.2018 14:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2018 14:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrolne - KD.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrole USC.PDF" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - protokół MF.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - protokół kontroli podatkowej.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - ostateczna informacja pokontrolna - ul. Siekiela.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna adaptacja lokali mieszkalnych.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Rów Rudzki.pdf" (Barbara Cholewka)
18.12.2018 10:37 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - budownictwo jednorodzinne.pdf" (Barbara Cholewka)
13.12.2018 08:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.12.2018 08:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Wystąpienie pokontrolne" na "USC -wystąpienie pokontrolne" (Barbara Cholewka)
13.12.2018 08:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Wystąpienie pokontrolne nr 2" na "Wystąpienie pokontrolne" (Barbara Cholewka)
11.12.2018 14:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2018 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2018 09:31 Dodano załącznik "zał - Kontrole - listopad 2018 r..pdf" (Barbara Cholewka)
11.12.2018 08:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.12.2018 16:19 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
10.12.2018 10:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Wystąpienie pokontrolne" na "Wystąpienie pokontrolne nr 2" (Barbara Cholewka)
10.12.2018 10:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.12.2018 10:12 Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne - wystąpienie pokontrolne.pdf" (Barbara Cholewka)
05.12.2018 13:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.12.2018 12:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.12.2018 12:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2018 12:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2018 12:11 Dodano załącznik "zał - Wystąpienie pokontrolne.pdf" (Barbara Cholewka)
21.11.2018 09:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.11.2018 09:16 Dodano załącznik "zał - Kontrole - październik 2018 r..pdf" (Barbara Cholewka)
21.11.2018 09:16 Usunięto załącznik zał - Kontrole - październik 2018.pdf (Barbara Cholewka)
19.11.2018 09:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2018 09:29 Dodano załącznik "zał - Kontrole - październik 2018.pdf" (Barbara Cholewka)
16.10.2018 14:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.10.2018 14:08 Dodano załącznik "zał - Kontrole - wrzesień 2018 r..pdf" (Barbara Cholewka)
11.09.2018 13:26 Usunięto załącznik zał - kontrole - sierpień 2018.pdf (Barbara Cholewka)
11.09.2018 13:26 Dodano załącznik "zał - kontrole - sierpień 2018.pdf" (Barbara Cholewka)
11.09.2018 13:25 Dodano załącznik "zał - kontrole - sierpień 2018.pdf" (Barbara Cholewka)
09.08.2018 16:42 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
09.08.2018 16:42 Dodano załącznik "zał - kontrole - lipiec 2018 r..pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
07.08.2018 15:00 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.07.2018 15:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.07.2018 15:18 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.07.2018 15:17 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.07.2018 15:14 Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
23.07.2018 11:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
17.07.2018 15:15 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
17.07.2018 15:15 Dodano załącznik "zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
17.07.2018 15:14 Usunięto załącznik zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf (Liliana Moskała-Zydra)
17.07.2018 15:14 Dodano załącznik "zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 09:34 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 09:33 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 09:32 Dodano załącznik "zał - protokół - OIP Katowice.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 09:11 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.07.2018 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:13 Dodano załącznik "zał - sposoby wdrożenia zaleceń.pdf" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:13 Dodano załącznik "zał - odpowiedź z SWITD.pdf" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:13 Dodano załącznik "zał - inform o wdrożeniu zaleceń.pdf" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.07.2018 09:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
21.06.2018 14:56 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.06.2018 14:55 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.06.2018 11:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
21.06.2018 11:15 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.06.2018 11:13 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.06.2018 11:12 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.06.2018 11:06 Dodano załącznik "zał - informacja o sposobach realizacji wniosków pokontrolnych.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
15.06.2018 14:00 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
15.06.2018 14:00 Dodano załącznik "zał - Kontrole - maj - 2018.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 23:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2018 23:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2018 08:46 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:45 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:42 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:35 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:30 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:25 Dodano załącznik "zał - zastrzeżenia.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:25 Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrolne.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
12.06.2018 08:22 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 09:58 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.05.2018 08:21 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
22.05.2018 08:20 Dodano załącznik "zał - protokół 4 - ŚWITD.pdf" (Liliana Moskała-Zydra)
17.05.2018 09:01 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
14.05.2018 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.05.2018 12:36 Dodano załącznik "zał - Kontrole - kwiecień - 2018.doc" (Bartosz Pilny)
18.04.2018 11:07 Dodano załącznik "zał - Kontrole - marzec - 2018.doc" (Bartosz Pilny)
05.04.2018 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.04.2018 12:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2018 14:03 Dodano załącznik "zał - Kontrole - luty - 2018.doc" (Bartosz Pilny)
01.03.2018 08:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.02.2018 13:49 Dodano załącznik "zał - Kontrole - styczeń - 2018.doc" (Bartosz Pilny)
24.01.2018 12:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2018 15:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2018 13:21 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)