Użyczenie nieruchomości Miasta/Skarbu Państwa

­

Użyczenie nieruchomości Miasta/Skarbu Państwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,

- mapa sytuacyjno-ewidencyjna z zakreśloną powierzchnią do użyczenia – 3 egz.,

- w przypadku osób prawnych oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia odpisu KRS,

- statut,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa do 2 miesięcy od dnia wyrażenia zgody przez Wojewodę

 

Uwagi

- w przypadku wniosków obejmujących nieruchomości Skarbu Państwa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymagana jest zgoda wojewody, zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Kodeks cywilny,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 2270, 2260, 2261, 2381

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Użyczenie nieruchomości Miasta/Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2015 14:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 14:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 12:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2008 15:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.05.2008 14:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:07 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
25.07.2006 13:05 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:33 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
19.09.2005 11:10 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:42 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 09:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:52 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)