Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie)

­

Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek zawierający: dane wnioskodawcy, oznaczenie geodezyjne nieruchomości (obręb, numer karty mapy, numer działki), określenie celu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,

- mapa sytuacyjno-ewidencyjna dla nieruchomości objętej wnioskiem,

- w przypadku osób prawnych aktualny oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia odpisu z KRS, statut,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opłaty

Koszt operatu szacunkowego, podziału geodezyjnego oraz zawarcia umowy notarialnej.

 

Termin załatwienia

Do 6 miesięcy. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego lub konieczności dokonania podziału nieruchomości powyższy termin może ulec przedłużeniu.

 

Uwagi

- w przypadku wniosku o użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na okres powyżej 3 lat obowiązuje tryb przetargowy. Zwolnienie od trybu przetargowego następuje za zgodą Wojewody Śląskiego.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

Kodeks cywilny,

Uchwała Rady Miasta określająca zasady nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy).

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2161

Komentarz

­

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2015 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 12:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.05.2008 14:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:02 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
31.08.2006 09:13 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
25.07.2006 12:54 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:22 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
19.09.2005 10:50 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:40 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 09:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:53 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)