Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Miasta lub Skarbu Państwa, dokonywana na wniosek użytkownika.

­

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Miasta lub Skarbu Państwa, dokonywana na wniosek użytkownika

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- oryginał operatu szacunkowego potwierdzającego zmianę wartości rynkowej nieruchomości sporządzony na cel aktualizacji opłat.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Uwagi

- w uzasadnionych przypadkach Miasto lub Skarb Państwa zleca wykonanie oceny prawidłowości sporządzonego operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od dokonanej aktualizacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2211

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Miasta lub Skarbu Państwa, dokonywana na wniosek użytkownika.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2015 14:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 14:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.05.2008 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 11:58 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
30.08.2006 11:44 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
25.07.2006 12:51 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
19.09.2005 10:55 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:39 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 09:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:54 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)