Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska

­

KOMUNIKAT WYBORCZY DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

z dnia 29 października 2018 r.

 

Szanowni Państwo, członkowie, przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej oraz ich zastępcy, operatorzy informatyczni w Komisjach oraz wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych, w których mają siedziby Obwodowe Komisje Wyborcze!

W związku z II – gą turą głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w nawiązaniu
do wcześniejszych ustaleń, przypominam o bezwzględnej konieczności pilnego wykonania
m.in. niżej wymienionych działań:

 1. Przewodniczący Komisji („dziennych” i „nocnych”) nawiążą kontakt z członkami swoich Komisji ustalając zakres i podział obowiązków – przed dniem wyborów i w dniu głosowania.

 2. Przewodniczący Komisji sprawdzą stan osobowy Komisji. W przypadku, gdyby ilość członków spadła poniżej 5 osób – w Komisjach o numerach od 1 do 74, oraz poniżej 6 osób w Komisjach o numerach od 75 do 78 – proszę o pilną wiadomość, w celu podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia przez Komisarza Wyborczego w Katowicach, składów Komisji.

 3. Przewodniczący lub ich Zastępcy nawiążą kontakt z wyznaczonymi pracownikami jednostek organizacyjnych, w których mają siedziby Obwodowe Komisje Wyborcze, w celu ponownego przygotowania „lokali wyborczych” – termin gotowości – piątek,
  2 listopada 2018 r., godz. 16.00.

 4. Przewodniczący lub ich Zastępcy nawiążą kontakt z „swoimi” operatorami informatycznymi,w celu wykonania zadań w trakcie głosowania (badanie frekwencji wyborczej o godz. 12.00 i 17.00 oraz sporządzenie elektronicznych wersji protokołów – z przekazania pracy (materiałów) „nocnej” komisji – godz. 21.00 oraz końcowego protokołu z głosowania w Obwodzie).

 5. Podobnie jak przed I-szą turą wyborów, w sobotę dnia 3 listopada 2018 r. od godz. 8.00 rozwozimy do wszystkich 78 Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej „materiały wyborcze”, obecność członków Komisji obowiązkowa (nie mniej niż 2/3 składu Komisji) – zadania identyczne jak w dniu 20.10.2018 r.

 6. Przewodniczący (lub w razie niemożności), Zastępcy przyjeżdżają na odprawę wyborczą
  – w sobotę 3 listopada br.:

  - o godzinie 13.00 – Komisje „dzienne” – proszę o meldunek w sprawie kart wyborczych,

  - o godz. 15.00 – komisje „nocne”.

  Miejsce spotkania - sala posiedzeń Rady Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska – II piętro.

 7. W niedzielę wyborczą, dnia 4 listopada 2018 r. członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie rozpoczynają pracę najpóźniej o godz. 6.00, aby po wykonaniu właściwych zadań, otworzyć lokal wyborczy dla Wyborców o godz. 7.00.

 8. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca tuż po godz. 7.00 składa meldunek o otwarciu lokalu.

W razie wątpliwości i pytań, proszę o kontakt telefoniczny (tel. 32 342 36 05) lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: rada@ruda-sl.pl.

Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie i pracę podczas organizacji i przeprowadzenia wyborów w naszym Mieście w dniu 21 października br. Jestem przekonany, że przeprowadzenie wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska w najbliższą niedzielę odbędzie się sprawnie, czego życzę wszystkim Państwu.

 

Andrzej Piotrowski

   Miejski Koordynator Wyborczy

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:Marzena Krzyszczuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.10.2018
Data publikacji:02.10.2018 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.10.2018 13:25 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
29.10.2018 13:23 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
04.10.2018 12:50 Dodano załącznik "oświadczenie dla członków OKW.doc - oświadczenie dla członków OKW.doc" (Marta Bilska-Meder)
03.10.2018 14:35 Dodano załącznik "Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych - Obwieszczenie - obwieszczenie-OBWODY Ruda Śląska.pdf" (Marta Bilska-Meder)
03.10.2018 13:20 Edycja dokumentu (Marta Bilska-Meder)
03.10.2018 12:19 Edycja dokumentu (Marta Bilska-Meder)
03.10.2018 11:56 Dodano załącznik "wykaz alfabetyczny Członków Obwodowych Komisji Wyborczych.xlsx - wykaz alfabetyczny Członków Obwodowych Komisji Wyborczych.xlsx" (Marta Bilska-Meder)
02.10.2018 08:47 Utworzenie dokumentu. (Marzena Krzyszczuk)