Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Morska i Młyńska

­

Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Morska i Młyńska

AU.6743.5.51.2018

Na podstawie art. 30a pkt 3) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w stosunku do zgłoszenia z dnia 20.12.2018 r., budowy kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, przepompowni ścieków zabudowanej w studni podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornika awaryjnego ścieków wykonanego z rur kanalizacyjnych DN1500; rurociągu tłocznego ścieków DN315; bezwykopowej przebudowy rurociągu tłocznego; przyłącza wodociągowego oraz kabli zasilających wraz z oświetleniem terenu przepompowni, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 195/82, 2824/82, 1166/82, 3132/82, 3179/82, 3183/80, 1947/79, 1872/23, 1493/79, 2828/82, 2829/82, 2830/82, 2831/80, 2833/80, 1424/32, 2263/32, 2262/32, 2267/32, 2270/32, 2074/30, 2071/30, 2070/30 w rejonie ulic Morskiej i Młyńskiej w Rudzie Śląskiej w dniu 30.01.2019 r. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Magdalena Żegleń - tel. kontaktowy: 32 244 90 00 do 10 wew.

.......................................................

Zgłoszenie budowy - ul. Morska i Młyńska

AU.6743.5.51.2018

Na podstawie art. 30a pkt 1) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w dniu 26.10.2018 r. spółka Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrofan” Sp. z o.o., dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, przepompowni ścieków zabudowanej w studni podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornika awaryjnego ścieków wykonanego z rur kanalizacyjnych DN1500; rurociągu tłocznego ścieków DN315; bezwykopowej przebudowy rurociągu tłocznego; przyłącza wodociągowego oraz kabli zasilających wraz z oświetleniem terenu przepompowni, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 195/82, 2824/82, 1166/82, 3132/82, 3179/82, 3183/80, 1947/79, 1872/23, 1493/79, 2828/82, 2829/82, 2830/82, 2831/80, 2833/80, 1424/32, 2263/32, 2262/32, 2267/32, 2270/32, 2074/30, 2071/30, 2070/30 w rejonie ulic Morskiej i Młyńskiej w Rudzie Śląskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Pani Magdalena Żegleń - tel. kontaktowy: 32 244 90 00 do 10 wew.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Morska i Młyńska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2018 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2019 11:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2018 09:02 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)