Uzyskanie wyróżnienia i nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

­

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskanie osiągnięcie zawodnika, za które ma być przyznana nagroda,

- oświadczenie klubu o przynależności i reprezentowaniu przez zawodnika klubu sportowego.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia:         

Do końca roku budżetowego.

Uwagi

- nagrody i wyróżnienia mają charakter uznaniowy,

- wnioski należy składać po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw,

- w danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie sportowe,

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Uchwała  Nr   PR.0007.109.2013  Rady  Miasta Ruda  Śląska  z  dnia  2  lipca  2013 r.  w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym.

Kontakt

Tel. 32 244 90 43

e-mail: um_rk@ruda-sl.pl

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uzyskanie wyróżnienia i nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2019 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2019 13:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.08.2019 12:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.08.2019 12:18 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)