Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

­

SP.0711.76.2019

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

Przedmiot konsultacji:

przyjęcie Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Termin trwania:

od dnia 6 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322 449 000 do 010 wew.1261

Kancelaria Prezydenta Miasta

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.11.2019
Data publikacji:06.11.2019 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.11.2019 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.11.2019 14:20 Dodano załącznik "zał - protokół 76.PDF" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.11.2019 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.11.2019 11:11 Dodano załącznik "zał - projekt uchwały-program.PDF" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.11.2019 11:11 Usunięto załącznik zał - 09_RUDA_SLASKA_Program Współpracy_2020_DRUK2.pdf (Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.11.2019 15:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.11.2019 15:19 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Osiewalska-Belok)