Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości

­

SP.0711.78.2019

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

Przedmiot konsultacji:

określenie stawek podatku od nieruchomości

Termin trwania:

od dnia 15 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1261

Kancelaria Prezydenta Miasta

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Liliana Moskała-Zydra
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.11.2019
Data publikacji:15.11.2019 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.11.2019 16:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
28.11.2019 16:56 Dodano załącznik "zał - protokół 78.PDF" (Agnieszka Osiewalska-Belok)
15.11.2019 13:27 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
15.11.2019 13:14 Utworzenie dokumentu. (Liliana Moskała-Zydra)