Wielojęzyczny standardowy formularz będący urzędowym tłumaczeniem dokumentu stanu cywilnego

­

Wydanie wielojęzycznego  standardowego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu stanu cywilnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 101

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.16 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oryginał dokumentu urzędowego, który ma podlegać tłumaczeniu, (zostanie on zwrócony  wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza),

- dowód uiszczenia należnej opłaty,

- dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu.

Opłaty

17 zł - opłata za wydanie standardowego wielojęzycznego formularza.

Opłaty można dokonać w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź  na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Dla osób wpłacających z zagranicy

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Wielojęzyczny formularz wydaje się jednocześnie z dokumentem urzędowym, do którego jest załączany, a w przypadku dokumentów urzędowych wydanych wcześniej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Uwagi

Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem, akceptowanym w krajach UE, do następujących dokumentów:

1) odpisu skróconego aktu urodzenia,

2) odpisu skróconego aktu małżeństwa,

3) odpisu skróconego aktu zgonu,

4) zaświadczenia o stanie cywilnym,

5) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

wydawanym na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania ww. dokumentów.

Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem odpisu aktu lub zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:

- jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;

- po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz (należy wówczas dołączyć oryginał tego dokumentu).

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r . o przedkładaniu niektórych  dokumentów urzędowych w państwach członkowskich  Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 r., poz. 860).

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6100, 6110

tel.: 322-449-014

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wielojęzyczny standardowy formularz będący urzędowym tłumaczeniem dokumentu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Joanna Michalska
Data na dokumencie:06.12.2019
Data publikacji:06.12.2019 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2021 11:01 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
06.12.2019 09:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2019 09:22 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)