Joanna Szuchaja 01.08.2018 09:04

Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe

­

Kwalifikacja wojskowa 2020 r.

 Zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, z dnia 13 marca 2020 roku, informuje się:

W związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju od 16 marca 2020 roku.

Wezwania do kwalifikacji wojskowej z terminem stawienia się w dniach od 16 marca  do 24 marca br. tracą ważność.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, tel. 32  244-90-18 lub 32 244-90-27.

.................................................................

Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

 Żołnierz, który odbył ćwiczenia wojskowe może złożyć wniosek o wypłatę  świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo utraconego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie tych ćwiczeń wojskowych. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Do wniosku należy dołączyć:     

- zaświadczenie o wypłaconym uposażeniu za odbyte ćwiczenia wojskowe, wydane przez jednostkę wojskową,

- zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden dzień, wydane przez zakład pracy, w którym żołnierz jest zatrudniony

lub

- zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden dzień, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli żołnierz prowadzi działalność gospodarczą.

Przy dokonywaniu wyliczeń przez zakład pracy, urząd skarbowy i urząd miasta stosuje się przepisy:

a) art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459,  z późn. zm.),

b) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

Informacji w tych sprawach udziela: Wydział Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta - tel. 32  244 90 18 lub 32 244 90 27.

...................................................................................

Kwalifikacja wojskowa

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

30 dni przed terminem kwalifikacji wydane zostaje Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej, w którym określa się miejsce i termin przeprowadzenia tej kwalifikacji w danym roku.

Wymagane dokumenty

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia następujące dokumenty:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,

- dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,

- fotografia o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

 

Odwołanie

Osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej przysługuje odwołanie od Orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w sprawie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

Organem odwoławczym jest:

Wojewódzka Komisja Lekarska w Katowicach
ul. Jagiellońska 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Zuzanna Piecha – 322-449-000 do 010 wew. 6306

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich
Informację opublikował:Joanna Szuchaja
Informację wytworzył:Bożena Kurpanik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2018 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.03.2020 15:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2020 09:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:42 Dodano załącznik "zał - zaświadczenie - Urząd Skarbowy.pdf" (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:42 Dodano załącznik "zał - zaświadczenie - pracodawca.pdf" (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:41 Dodano załącznik "zał - wniosek - rekompensaty.pdf" (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.05.2019 11:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.05.2019 09:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.05.2019 11:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.02.2019 08:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.07.2018 11:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
30.07.2018 11:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
27.03.2018 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
22.01.2018 12:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2018 12:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2018 12:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2018 12:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.10.2017 09:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.10.2017 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.06.2017 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2017 10:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.12.2016 14:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.07.2016 15:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.04.2016 14:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2016 17:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.01.2016 15:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.10.2015 14:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2015 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2015 13:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2015 15:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2015 14:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2015 11:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2015 13:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.09.2014 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.03.2014 08:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2014 13:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2013 12:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.02.2013 10:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.02.2013 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.09.2012 10:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.08.2012 14:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.05.2012 15:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.05.2012 15:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.04.2012 10:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.04.2012 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.04.2012 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.02.2012 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.11.2011 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.07.2011 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2011 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.04.2011 10:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 09:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.07.2010 09:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.07.2010 08:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Tetkowska)
14.05.2010 14:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.04.2010 12:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.02.2010 09:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.08.2009 12:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.08.2009 08:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.08.2009 11:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.05.2009 12:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.03.2009 10:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.02.2009 16:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.02.2009 16:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 15:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.01.2009 10:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.10.2008 10:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2008 08:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2008 08:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 15:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2008 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2008 13:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2008 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2008 11:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2008 11:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.01.2008 10:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2007 08:23 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 08:28 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
13.01.2006 09:44 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
13.01.2006 09:43 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
13.01.2006 09:38 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
13.01.2006 09:33 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
13.01.2006 09:21 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
13.01.2006 09:04 Utworzenie dokumentu. (Joanna Szuchaja)