Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 marca 2021 r. znak KO.6220.1.5.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)

­

KO.6220.1.5.2021

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 marca 2021 r. znak KO.6220.1.5.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na Pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej”, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie opinii.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Leokadia Masłowska - tel. 32 244 90 00, wew. 4030

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 marca 2021 r. znak KO.6220.1.5.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Joanna Szolc
Data na dokumencie:15.03.2021
Data publikacji:15.03.2021 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.03.2021 08:15 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)