Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)

­

KO.6341.11.2021

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie istniejącej rzeki o nazwie „Potok Bielszowicki” oraz rowu będącego dopływem Potoku Bielszowickiego kanalizacją sanitarną tłoczną Dz 110 mm w rurze ochronnej PEHD Dz 225 mm wykonane metodą bezwykopową, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz kolektorem tłocznym w rejonie ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Izabela Pol - tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4031

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:16.03.2021
Data publikacji:16.03.2021 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.03.2021 08:04 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)