Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (...)

­

KO.6341.12.2021

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35, w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach decyzją z dnia 24 czerwca 2019 r. znak GL.ZUZ.1.421.67.2019, dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Kościuszki 11, na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dzielnicy Szombierki, rejon ul. Orzegowskiej, do wód – rzeki Bytomki, poprzez wylot W7 kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na działce nr 85 obręb 0004 Orzegów w Rudzie Śląskiej.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Izabela Pol - tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4031

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:19.03.2021
Data publikacji:19.03.2021 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2021 08:11 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)