Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 marca 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r. (...)

­

KO.6220.1.52.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 marca 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.52.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej oraz określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach  o wydanie opinii.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Leokadia Masłowska - tel. 32 244 90 00, wew. 4030

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 marca 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r. (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:19.03.2021
Data publikacji:19.03.2021 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2021 08:19 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)