Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)

­

KO.6220.1.52.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.52.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej oraz określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Leokadia Masłowska - tel. 32 244 90 00, wew. 4030

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:15.04.2021
Data publikacji:15.04.2021 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.04.2021 09:02 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)